Bemutatkozás

Mi a PRIMUS Egyesület?

Érdekvédelmi szervezet vagyunk: a betegek és a szolgáltatók érdekeit képviseljük, a magas színvonalú gyógyítómunka iránt elkötelezett, tisztán, etikusan működő privát szolgáltatókat tudjuk tagjaink között. A PRIMUS Egyesületet a hazai magánegészségügyi szektor 12 meghatározó szereplője hozta létre 2017-ben azzal a céllal, hogy a páciensek érdekei maradéktalanul érvényesüljenek a privát intézményekben.

Az évek során a PRIMUS-hoz csatlakozók száma folyamatosan nőtt, tagjaink ma már 500 ezer orvos-beteg találkozót és ötmilliónál is több diagnosztikai vizsgálatot végeznek el évente. Legfontosabb céljaink között szerepel az átlátható piaci viszonyok megteremtése, az ellátási színvonal emelése és a magánegészségügyi szektor kifehérítése.

Meggyőződésünk, hogy a betegek érdekét szolgáljuk azzal, ha támogatást és figyelmet kapnak azok a rendelők, magánklinikák, amelyek átláthatóan, jogkövetően és a betegjogokat szem előtt tartva működnek. Szeretnénk megkönnyíteni a számtalan elérhető privát szolgáltató közötti választást, szigorúan objektív, szakmai szempontok alapján kínálva támpontokat. Hogy segítsük a páciensek eligazodását a magánszolgáltatók között, létrehoztunk egy szakmai, iparági védjegyet.

A „Minősített Magánegészségügyi Szolgáltató” védjegy tulajdonképpen egy eligazodási pont: arról tájékoztatja a pácienseket, hogy egy-egy privát szolgáltató mennyiben felel meg a betegbiztonsági követelményeknek, és mennyire működik etikusan a magas szakmai követelmények szerint. A szektorban Magyarországon eddig ismeretlen, pártatlan minősítési rendszer a betegeknek biztonságot és kiszámítható, színvonalas ellátást jelent.

A PRIMUS Egyesület szervezeti felépítése

A 2017 márciusában alapított PRIMUS Magán Egészségügyi Szolgáltatók Egyesülete a magyar magánegészségügyi szolgáltatókat tömörítő szakmai szervezet. Az egyesület vezetését a tagok által megválasztott elnök, Lancz Róbert, a Doktor24 vezetője látja el szoros együttműködésben a tagokkal. A PRIMUS Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet a szervezet tagjai alkotnak.

Az egyesület tagja lehet olyan jogi személy, aki Magyarországon a szükséges hatósági engedélyek birtokában magánegészségügyi szolgáltatást folytat, az egyesület célkitűzéseivel egyetért, az alapszabályban foglaltakat elfogadja és teljesíti. A tagság feltétele ezenkívül, hogy az alapszabályban rögzített és a közgyűlés által meghatározott kritériumrendszer feltételeinek a belépő tag maradéktalanul megfeleljen.

Az egyesület pártoló tagja lehet az a személy vagy szervezet, aki / amely az egyesület munkáját az alapszabályban rögzítettek szerint támogatja, és két egyesületi tag írásban ajánlja. A pártoló tagság feltétele továbbá, hogy a jelentkező az egyesület alapszabályát elfogadja, és felvételét a közgyűlés az alapszabályban rögzítettek szerint támogassa.