Szervezeti bemutatkozó

PRIMUS Egyesület szervezeti felépítése

A 2017 márciusában alapított Primus Magán Egészségügyi Szolgáltatók Egyesülete a magyar magán egészségügyi szolgáltatókat tömörítő szakmai szervezet. A Primus Egyesület tagjai: az Affidea Magyarország, a CentrumLab, a DaVinci Klinika, a Duna Medical Center, a Doktor24 Cégcsoport, a FirstMed, az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum, az Istenhegyi Klinika, a Medserv, a Premed Pharma, a Pozitron-Diagnosztika Központ, a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet, a Rózsakert Medical Center, valamint – pártoló tagként – a Quercus Consulting Group és a Szinapszis piackutató vállalat, az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete, valamint a Réti, Várszegi és Társai PwC Legal Ügyvédi Iroda.

Az egyesület tagja lehet olyan jogi személy, aki Magyarországon a szükséges hatósági engedélyek birtokában magánegészségügyi szolgáltatást folytat, az egyesület célkitűzéseivel egyetért, az alapszabályban foglaltakat elfogadja és teljesíti. A tagság feltétele ezen kívül, hogy az alapszabályban rögzített és a közgyűlés által meghatározott kritériumrendszer feltételeinek a belépő tag maradéktalanul megfeleljen.

Az egyesület pártoló tagja lehet az a személy vagy szervezet, aki az egyesület munkáját az alapszabályban rögzítettek szerint támogatja és két egyesületi tag írásban ajánlja. A pártoló tagság feltétele továbbá, hogy a jelentkező az egyesület alapszabályát elfogadja és a felvételét a közgyűlés az alapszabályban rögzítettek szerint támogassa.

PRIMUS Egyesület alapító tagok

Az egyesület vezetését az alapító tagok által megválasztott elnök, Leitner György, az Affidea magyarországi vezetője látja el az alapító tagokkal való szoros együttműködésben. A Primus Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, melyet a szervezet tagjai alkotnak. 

Az ügyvezetés ellenőrzését a Felügyelőbizottság végzi:

  • Da Vinci Klinika, Kovács Antal képviseletében  

A Primus Egyesület alapszabályát innen érheti el.