Szervezeti bemutatkozó

PRIMUS Egyesület szervezeti felépítése

A 2017 márciusában alapított Primus Magán Egészségügyi Szolgáltatók Egyesülete a magyar magán egészségügyi szolgáltatókat tömörítő szakmai szervezet. Alapítói az ágazat vezető tagjai közül tizenkettő: az Affidea Diagnosztika, a Da Vinci Klinika, a Duna Medical Center, a Doktor24, a Premed Pharma, a Pozitron-Diagnosztika Központ, a Rózsakert Medical Center, a Synlab Hungary, és pártoló tagként a Quercus Consulting Group, valamint a Réti, Antall, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda.

Az egyesület tagja lehet olyan jogi személy, aki Magyarországon a szükséges hatósági engedélyek birtokában magánegészségügyi szolgáltatást folytat, az egyesület célkitűzéseivel egyetért, az alapszabályban foglaltakat elfogadja és teljesíti. A tagság feltétele ezen kívül, hogy az alapszabályban rögzített és a közgyűlés által meghatározott kritériumrendszer feltételeinek a belépő tag maradéktalanul megfeleljen.

Az egyesület pártoló tagja lehet az a személy vagy szervezet, aki az egyesület munkáját az alapszabályban rögzítettek szerint támogatja és két egyesületi tag írásban ajánlja. A pártoló tagság feltétele továbbá, hogy a jelentkező az egyesület alapszabályát elfogadja és a felvételét a közgyűlés az alapszabályban rögzítettek szerint támogassa.

PRIMUS Egyesület alapító tagok

Az egyesület vezetését az alapító tagok által megválasztott elnök, Leitner György, az Affidea magyarországi vezetője látja el az alapító tagokkal való szoros együttműködésben. A Primus Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, melyet a szervezet tagjai alkotnak. 

Az ügyvezetés ellenőrzését a Felügyelőbizottság végzi:

  • Da Vinci Klinika, Kovács Antal képviseletében  

A Primus Egyesület alapszabályát innen érheti el.