Adatkezelési politika

2017. április 20.

Az Egyesületünk honlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel, vagy az Egyesületünkkel egyéb módon történő kapcsolatfelvétel esetén bizonyos esetekben sor kerülhet az Ön azonosítását lehetővé tevő személyes adatainak (pl: név, cím, e-mail cím, vagy más hasonló adatok) gyűjtésére, kezelésére.

Bár Honlapunkon keresztül nem kérjük Önt - mint felhasználót -, hogy különböző űrlapokat töltsön ki, és ennek során Egyesületünk részére személyes adatokat adjon meg, ugyanakkor amennyiben Ön kapcsolatba lép velünk, és adatait önként adja meg nekünk, sor kerülhet ezen adatok gyűjtésére és tárolására. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által a fentiekben megnevezett módon megadott személyes adatait az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) alapján kezeljük az alábbiak szerint.

1.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Ön - mint felhasználó - önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik, amennyiben Ön kapcsolatba lép velünk. Az adatkezelés jogalapja tehát az Ön az Infotv. 5. § (1) a)-a alapján megadott önkéntes hozzájárulása.

1.2. Kezelt adatok köre

Az Ön által közölt azonosításra alkalmas adatai (pl: vezetéknév, keresztnév), valamint elérhetőségei (pl: levelezési cím, e-mail cím). Tekintettel arra, hogy Egyesületünknek nem célja a személyes adatok gyűjtése, az általunk kezelt adatok körét kizárólag Ön határozza meg, mikor kapcsolatba lép velünk.

1.3. Az adatkezelés célja

Az Öntől kapott személyes adatokat elsődlegesen a kapcsolatfelvétel során esetlegesen feltett kérdések megválaszolására használjuk, továbbá Egyesületünk honlapjának a felhasználók általi értékeléséhez, valamint az értékelések elemzéséhez használjuk fel.

1.4. Az adatkezelés időtartama

Az Ön által megadott személyes adatokat a törvény által előírt határidőig, illetőleg addig kezeljük, amíg Ön az adatok törlését nem kéri.

1.5. Adatbiztonság

Az általunk kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Egyesületünk megfelelő műszaki és biztonsági intézkedéseket alkalmaz, és az ezekkel kapcsolatos eljárásrendeket rendszeresen ellenőrzi és fejleszti.

1.6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Infotv. alapján Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban Egyesületünktől tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti a személyes adatai helyesbítését, vagy törlését. Személyes adatai az előbbieken túl az adatkezelési cél megszűnésekor vagy a fent hivatkozott jogszabály által lefektetett elévülési idő végén kerülnek törlésre. Az Infotv.-ben meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, illetőleg amennyiben Ön úgy értékeli, hogy személyes adatainak kezelése során az Ön jogait megsértettük, Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint az illetékes bírósághoz fordulni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy Egyesületünk semmilyen módon nem gyűjt a felhasználókról személyes adatokat annak érdekében, hogy azokat tagvállalataink részére átadja, és így tagvállalatai részére lehetővé tegye, hogy azok kapcsolatba lépjenek Önnel, és az Ön számára termékeikről és szolgáltatásaikról tájékoztatást nyújtsanak.

1.7. Cookie-k („sütik”) alkalmazása

Honlapunkon cookie-kat (magyarul: sütiket) használunk elsősorban a felhasználói élmény fejlesztése, valamint Honlapunk elemzése céljából. A cookie egy kisméretű szöveges fájl, amely egy honlap megtekintése vagy egy alkalmazás használata során kerül a számítógépére.

Honlapunk használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy cookie-kat használhassunk, kivéve, ha a cookie-k alkalmazását Ön kifejezetten letiltotta. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben Ön letiltotta, vagy nem fogadja el a cookie-kat, úgy lehetséges, hogy nem tud hozzáférni bizonyos funkciókhoz vagy tevékenységekhez.

Primus Egyesület

Elérhetősége:

Cím: 1054, Budapest, Szabadság tér 7.

Email: info@primusegyesulet.hu